Wat is verslaving?

Er is sprake van verslaving wanneer het gebruik, handeling of gewoonte iemands leven zodanig negatief beïnvloedt dat het stuurloos en onhandelbaar is geworden. Verslaving is eigenlijk de toestand waarin iemand afhankelijk is van middelen, handelingen of gewoontes. Het gedrag van de verslaafde wordt door deze afhankelijkheid beïnvloed.  De focus van de verslaafde ligt volledig op het verkrijgen van zijn middel of de verslaafde zal er alles aan doen om toe te geven aan de handeling of gewoonte. Het gevolg hiervan is van grote invloed op relaties, werk, school en persoonlijke omstandigheden.

Bij een verslaafde wordt vaak nog gedacht aan een dakloze zwerver of een zielige heroïnejunk met een naald in zijn arm. Dit is allang achterhaald. 

Verslaving heeft niet te maken met een gebrek aan ruggengraat, onwil of gebrek aan motivatie. Ook is de hoeveelheid of regelmaat waarin iemand gebruikt niet belangrijk. Het kan al zo zijn dat het leven van een verslaafde compleet stuurloos wordt als hij maar 1 keer per week gebruikt.

Verslaving is een chronische, progressieve, destructieve ziekte waarbij het functioneren van de hersenen wordt verstoord. Bij verslaving ontstaan er 2 soorten van afhankelijkheid. Bij de geestelijke afhankelijkheid voelt de verslaafde zich niet meer fijn zonder gebruik of gewoonte en verlangt steeds vaker naar zijn middel of gewoonte. Bij lichamelijke afhankelijkheid treden er onprettige verschijnselen op als iemand stopt met zijn gebruik. Dit worden ook wel ontwenningsverschijnselen genoemd.

Wat is verslaving?

 

Er is sprake van verslaving wanneer het gebruik, handeling of gewoonte iemands leven zodanig negatief beïnvloedt dat het stuurloos en onhandelbaar is geworden. Verslaving is eigenlijk de toestand waarin iemand afhankelijk is van middelen, handelingen of gewoontes. Het gedrag van de verslaafde wordt door deze afhankelijkheid beïnvloed.  De focus van de verslaafde ligt volledig op het verkrijgen van zijn middel of de verslaafde zal er alles aan doen om toe te geven aan de handeling of gewoonte. Het gevolg hiervan is van grote invloed op relaties, werk, school en persoonlijke omstandigheden.

Bij een verslaafde wordt vaak nog gedacht aan een dakloze zwerver of een zielige heroïnejunk met een naald in zijn arm. Dit is allang achterhaald. 

Verslaving heeft niet te maken met een gebrek aan ruggengraat, onwil of gebrek aan motivatie. Ook is de hoeveelheid of regelmaat waarin iemand gebruikt niet belangrijk. Het kan al zo zijn dat het leven van een verslaafde compleet stuurloos wordt als hij maar 1 keer per week gebruikt.

Verslaving is een chronische, progressieve, destructieve ziekte waarbij het functioneren van de hersenen wordt verstoord. Bij verslaving ontstaan er 2 soorten van afhankelijkheid. Bij de geestelijke afhankelijkheid voelt de verslaafde zich niet meer fijn zonder gebruik of gewoonte en verlangt steeds vaker naar zijn middel of gewoonte. Bij lichamelijke afhankelijkheid treden er onprettige verschijnselen op als iemand stopt met zijn gebruik. Dit worden ook wel ontwenningsverschijnselen genoemd.

Waarom raakt iemand verslaafd?

Een verslaafde gebruikt omdat het voor hem heel lastig is om met zijn emoties om te gaan. Het middel of het gedrag dempen die emoties. Helaas verzandt de verslaafde in een vicieuze cirkel doordat het middel maar heel kort de emoties dempt. Hierop volgt een schuldgevoel en weet de verslaafde echt wel welke schade hij allemaal heeft aangericht. Dit roept weer nare gevoelens op die de verslaafde niet wil voelen met als gevolg dat hij weer gaat gebruiken. 

lees meer

Een combinatie van factoren zorgt er voor dat iemand verslaafd raakt. Zo hebben mensen die erfelijk belast zijn met het verslavingsgen 40 – 60% meer kans om verslaafd te raken, dan mensen die dat gen niet hebben. Grote veranderingen in iemands leven kunnen ook van invloed zijn. Scheiding, overlijden, problemen op het werk of op school, financiële problemen, geweld, misbruik, familieproblemen en werkeloosheid kunnen voor een verslaafde een reden zijn om te gaan gebruiken. Als hij zich focust op het verkrijgen van zijn middel, hoeft hij de werkelijkheid niet aan te gaan en denkt hij niet aan zijn problemen. Ook spelen omgevingsfactoren een rol waarbij je kan denken aan de woonsituatie of financiële stabiliteit.

Deze combinatie van factoren maakt dat verslaving een ingewikkelde ziekte is die hardnekkige problemen veroorzaakt. Zo is de verslaving vaak een symptoom zijn onderliggende problemen.

Wat is het effect van verslaving?

De meeste verslavingsproblemen zijn niet zo makkelijk te herkennen. Door de schaamte zijn verslaafden er heel goed in geworden om hun ziekte te verbergen. Bij verslaving voelt iemand zich in eerste instantie vrolijker, losser en meer ontspannen. Door het gebruik, handeling of gewoonte kan iemand zich sterker, meer alert en zelfverzekerder voelen. Er worden minder remmingen en angsten ervaren.   

 

lees meer

Ook komen er stofjes vrij in de hersenen die continu voor een fijn gevoel zorgen. Gevoelens van eenzaamheid, angst en leegte kunnen opgevuld worden door het gebruik, de handeling of gewoonte.

De gebruiker gaat steeds meer gebruiken om zich alleen maar lekker te voelen. De pijn die de gebruiker normaal gesproken in zijn leven kan voelen, wordt door het middel gedempt. Bij meer gebruik, worden de risico’s ook groter. Zo kan er minder behoefte aan eten en slaap of juist slaperigheid ontstaan. Duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, verwardheid, een vertraagd reactievermogen, zelfoverschatting, minder remmingen, (tijdelijk) geheugenverlies, moeilijker praten of lopen, opgefokt raken, zich paranoïde voelen en depressief of agressief worden, kunnen eveneens de gevolgen zijn.

Wat is het effect van verslaving op de omgeving?

Ieder mens heeft in zijn of haar leven met patronen te maken. Patronen waar we happy mee zijn maar ook patronen waar we helemaal niet zo blij van worden. Onze geliefden die nog in actieve verslaving zijn, hebben een heel groot ego en laten veelal patronen als manipulatie, zichzelf isoleren en liegen zien. Heel veel mensen worden getroffen door handeling-, gewoonte- of middelenmisbruik van iemand in hun naaste omgeving en ongemerkt hebben deze patronen invloed op degene die een nauwe band met een verslaafde hebben. Het kan zijn dat iemand in je omgeving niet verslaafd is maar dat er wel sprake is van misbruik waar de naaste wel degelijk veel last van kan hebben.

 

De negatieve spiraal rondom verslaving doorbreken

Hoe fijn zou dat zijn?

Misschien heb jij ook wel een verslaafde partner, of ben je de ouder van een verslaafd kind. Er worden middelen misbruikt en je partner of kind kan niet los komen van nare gewoontes met alle negatieve gevolgen van dien. Een verslaafde kan goede hulp krijgen en leren hoe hij of zij met de verslaving om kan gaan. Dit maakt dat de verslaafde ander gedrag zal laten zien. Toch kan het ook zo zijn dat je geliefde verslaafde helemaal niet van plan is om zijn gedrag of gewoonte op te geven. In beide gevallen kan de situatie waarin je leeft uitzichtloos lijken en je een enorm machteloos en wanhopig gevoel geven.  Maar…er is goed nieuws. Als je zoekt naar oplossingen voor problemen die je tegenkomt wanneer je te maken hebt met een actieve of herstellende verslaafde, kan je hulp krijgen! Op deze website vind je meer informatie over wat verslaving nou precies is. Wat dat met jou als naaste kan doen en dat je op verschillende manieren kan leren om de patronen waarmee je nu leeft kan doorbreken. Heb jij ook de moed om het nu anders te gaan doen?

Herken je dit?

Het kan zomaar zijn dat je het probleem van de verslaving ontkent of kleiner maakt. Misschien vind je het moeilijk om de verslaafde te confronteren, geef je hem geld of wacht je tot het beter met hem gaat en probeer je aan de eisen van de verslaafde te voldoen. Het komt voor dat er geen actie ondernomen wordt als een kind gevaar loopt, of er worden als maar autoritten, voedsel en een plek om te verblijven aangeboden. Eigenlijk ga je als naaste van een verslaafde allemaal dingen doen die niet helpend zijn. Kijk maar eens naar onderstaande vragen. Op mij waren deze vragen zeker van toepassing voordat ik mijn transformatie onderging. Als je meerdere vragen met ‘ja’ kan beantwoorden dan ben je ook slachtoffer van verslaving en heb je misschien hulp nodig.

lees meer

   Herken je dit….

 • Ben je prikkelbaar, verward of onzeker?
 • Voel je je ongelukkig, kwaad of neerslachtig?
 • Is er regelmatig ruzie thuis?
 • Ben je vaak bang en maak je je ongerust?
 • Blijf je hopen op beterschap?
 • Schaam je je voor het gedrag van je geliefde verslaafde?
 • Is het lastig begrip te vinden bij mensen in je omgeving?
 • Probeer je met leugens het gewoonte- of middelprobleem voor je omgeving te verbergen?
 • Word je vriendenkring steeds kleiner en ontvang je niet graag bezoek?
 • Denk je dat als het gebruik of de gewoonte van de ander ophoudt, al je problemen opgelost zijn?
 • Zoek je naar verborgen flessen of middelen?
 • Merk je dat je makkelijk gaat zeuren en klagen?
 • Denk je als de verslaafde van je hield hij/zij wel zou stoppen met het gebruik of de gewoonte?
 • Heb je last van ademhalingsproblemen?
 • Dreig je wel eens met: als je niet stopt met …. dan …..?
 • Wil je de waarheid niet onder ogen zien?
 • Krijg je steeds minder begrip voor de verslaafde?
 • Wil je graag de boel controleren?
 • Ben je moe? Op? Kan je het eigenlijk niet meer aan?

Je wilt graag…

Wil je ook beter in je vel komen te zitten? Dit kan door te focussen op jouw eigen proces. Je kan een ander niet veranderen, maar jezelf wel! Het goede nieuws is dat als patronen eenmaal zichtbaar zijn, je kan kiezen om dit te doorbreken. Wil jij het ook anders gaan doen en in beweging komen? MUDELLI kan je helpen om stappen te zetten zodat je verlangens werkelijkheid worden. Het inschakelen van hulp ervaren sommige mensen als persoonlijk falen, maar niets is minder waar. Het is juist krachtig. Ik kreeg diepe verlangens om anders in het leven te gaan staan. Ik wilde dat  het geluk mij weer ging toelachen. Dit waren mijn verlangens … Hoe is dat voor jou? 

lees meer

    Je wilt graag….

 • De negatieve spiraal doorbebreken
 • Meer zelfvertrouwen en energie krijgen
 • Leren zelfzorg op 1 te zetten, jezelf bovenaan je prioriteitenlijstje zetten
 • Leren grenzen aan te geven
 • Effectief leren communiceren
 • Leren denken in mogelijkheden, in plaats van in beperkingen
 • Leren omgaan met het gebruik of de gewoonte van jouw geliefde
 • Leren minder kwetsbaar te zijn voor de geringste kritiek
 • Leren om de situatie te aanvaarden en leren te besluiten wat je er mee gaat doen
 • Meer prioriteiten leren stellen
 • Leren loslaten wat niet van jou is
 • Meer leren accepteren
 • Leren een betere verhouding te krijgen
 • Leren om je neiging om te klagen en te schelden te bedwingen
 • Leren vertrouwen te krijgen en te geven
 • Leren ontspannen
 • Minder medelijden met jezelf te hebben
 • Je wrok kwijt raken
 • Leren om op een andere manier met mensen om te gaan
 • Verantwoordelijkheid leren nemen voor je eigen leven
 • Leren gelukkig te zijn, of de verslaafde nog gebruikt of niet

Herken je dit?

Het kan zomaar zijn dat je het probleem van de verslaving ontkent of kleiner maakt. Misschien vind je het moeilijk om de verslaafde te confronteren, geef je hem geld of wacht je tot het beter met hem gaat en probeer je aan de eisen van de verslaafde te voldoen. Het kan zijn dat je geen actie onderneemt als je kind gevaar loopt, of hem alsmaar een autorit, voedsel of een plek om te blijven aanbiedt. Eigenlijk ga je als naaste van een verslaafde allemaal dingen doen die niet helpend zijn. Kijk maar eens naar onderstaande vragen. Op mij waren deze vragen zeker van toepassing voordat ik mijn transformatie onderging. Als je meerdere vragen met ‘ja’ kan beantwoorden dan ben je ook slachtoffer van verslaving en heb je misschien hulp nodig.

lees meer
 • Ben je prikkelbaar, verward of onzeker?
 • Voel je je ongelukkig, kwaad of neerslachtig?
 • Is er regelmatig ruzie thuis?
 • Ben je vaak bang en maak je je ongerust?
 • Blijf je hopen op beterschap?
 • Schaam je je voor het gedrag van je geliefde verslaafde?
 • Is het lastig begrip te vinden bij mensen in je omgeving?
 • Probeer je met leugens het gewoonte- of middelprobleem voor je omgeving te verbergen?
 • Word je vriendenkring steeds kleiner en ontvang je niet graag bezoek?
 • Denk je dat als het gebruik of de gewoonte van de ander ophoudt, al je problemen opgelost zijn?
 • Zoek je naar verborgen flessen of middelen?
 • Merk je dat je makkelijk gaat zeuren en klagen?
 • Denk je als de verslaafde van je hield hij/zij wel zou stoppen met het gebruik of de gewoonte?
 • Heb je last van ademhalingsproblemen?
 • Dreig je wel eens met: als je niet stopt met …. dan …..?
 • Wil je de waarheid niet onder ogen zien?
 • Krijg je steeds minder begrip voor de verslaafde?
 • Wil je graag de boel controleren?
 • Ben je moe? Op? Kan je het eigenlijk niet meer aan?

   

Je wilt graag…

Wil je ook beter in je vel komen te zitten? Dit kan door te focussen op jouw eigen proces. Je kan een ander niet veranderen, maar jezelf wel! Het goede nieuws is dat als patronen eenmaal zichtbaar zijn, je kan kiezen om dit te doorbreken. Wil jij het ook anders gaan doen en in beweging komen? Mudelli kan je helpen om stappen te zetten zodat je verlangens werkelijkheid worden. Het inschakelen van hulp ervaren sommige mensen als persoonlijk falen, maar niets is minder waar. Het is juist krachtig. Ik kreeg diepe verlangens om anders in het leven te gaan staan. Ik wilde dat het geluk mij weer ging toelachen. Dit waren mijn verlangens … Hoe is dat voor jou? 

lees meer
 • De negatieve spiraal doorbebreken
 • Meer zelfvertrouwen en energie krijgen
 • Leren zelfzorg op 1 te zetten, jezelf bovenaan je prioriteitenlijstje zetten
 • Leren grenzen aan te geven
 • Effectief leren communiceren
 • Leren denken in mogelijkheden, in plaats van in beperkingen
 • Leren omgaan met het gebruik of de gewoonte van jouw geliefde
 • Leren minder kwetsbaar te zijn voor de geringste kritiek
 • Leren om de situatie te aanvaarden en leren te besluiten wat je er mee gaat doen
 • Meer prioriteiten leren stellen
 • Leren loslaten wat niet van jou is
 • Meer leren accepteren
 • Leren een betere verhouding te krijgen
 • Leren om je neiging om te klagen en te schelden te bedwingen
 • Leren vertrouwen te krijgen en te geven
 • Leren ontspannen
 • Minder medelijden met jezelf te hebben
 • Je wrok kwijt raken
 • Leren om op een andere manier met mensen om te gaan
 • Verantwoordelijkheid leren nemen voor je eigen leven
 • Leren gelukkig te zijn, of de verslaafde nog gebruikt of niet

Wil je nog meer weten over verslaving?

Bekijk dan dit filmpje!

Voorbeelden van verslavingsoorten

Alcoholverslaving     

Medicijnverslaving       

Koopverslaving         

Gameverslaving       

Gokverslaving   

Cannabisverslaving         

Eetverslaving       

Internetverslaving       

Cocaïneverslaving 

Seks- en liefdeverslaving     

GHBverslaving       

Chatverslaving

Voorbeelden van verslavingsoorten

Alcoholverslaving     

Medicijnverslaving       

Koopverslaving         

Gameverslaving       

Gokverslaving   

Cannabisverslaving         

Eetverslaving       

Internetverslaving       

Cocaïneverslaving 

Seks- en liefdeverslaving  

GHBverslaving       

Chatverslaving

Wendy Enthoven

info@mudelli.nl

06-51 25 67 24

Meidoorn 42, Naaldwijk

BTW NL862049866B01

KVK 81334826

MUDELLI is onderdeel van MUDELLI & MUDELLO